Rijopleiding in Stappen

Bij de “Rijopleiding in Stappen” ga je stapsgewijs door je rij-opleiding.

Bovengemiddeld slagingspercentage

Goede gestructureerde opbouw van de rijlessen

Autorijlessen volgens CBR's R.I.S. methode

Rijopleiding in Stappen

Optimale voorbereiding. De naam zegt het eigenlijk al. Bij de “Rijopleiding in Stappen” ga je stapsgewijs door je rij-opleiding. Je gaat steeds een stap verder, als je de vorige stap voldoende beheerst. Je eerste stap is meestal een huiswerkopdracht. Je laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 39 scripts (onderdelen), verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Anders dan bij de oude rijopleiding legt de RIS-leerling drie deeltoetsen af, voordat wordt opgegaan voor het praktijkexamen.

Het voordeel van deze methode is dat leerling en instructeur na elke toets precies weten waar nog extra aandacht nodig is. Deze aanpak biedt een optimale voorbereiding. Na afronding van de eerste en tweede module worden je kennis en vaardigheden getoetst door een rij-instructeur van je eigen vertrouwde rijschool. In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan een examensituatie.

De examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. In deze derde toets, de tussentijdse toets (TTT), kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen. Als u bij “Dicx autorijschool” de R.I.S. rijopleiding volgt, worden de autorijlessen gegeven door een door het CBR gecertificeerde R.I.S. instructeur gegeven. Al onze rij-instructeurs volgen op regelmatige basis (jaarlijks) bijscholingen en worden daarbij getoetst op hun instructie-vaardigheden.


null

Hoger slagingspercentage, meer inzicht en verbeterde verkeersveiligheid. 

Leerlingen hebben 40 procent méér kans hebben om te slagen voor hun rijbewijs bij rijinstructeurs die werken volgens RIS (Rijopleiding in Stappen). Daarnaast blijkt dat weggebruikers die hun rijbewijs hebben gehaald volgens de RIS-methode, minder vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen. De heldere structuur en de stap-voor-stap aanpak bieden meer inzicht in de vorderingen en aandachtsgebieden, en een betere voorbereiding op deelname aan het verkeer. Daarmee draagt RIS belangrijk bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Deze resultaten blijken uit onderzoek van het CBR. (bron: De verkeersacademie).

"Als u bij Dicx autorijschool de R.I.S. rijopleiding volgt, worden de autorijlessen gegeven door een door het CBR gecertificeerde R.I.S. instructeur gegeven"

Vragen en antwoorden over de R.I.S. opleiding

Rijopleiding in stappen

Wat zijn de voordelen van de Rijopleiding in Stappen boven een traditionele rijopleiding?

Fors hoger slagingspercentage Hoge kwaliteit van de rijopleiding Duidelijke stap-voor-stap aanpak Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart en het praktijkwerkboek Leren zelfstandig een route uit te stippelen en te rijden Je leert rijden met navigatie en cruise control in de Rijopleiding In Stappen Er wordt uitgebreidt aandacht besteedt aan milieu bewust autorijden, wat een verplicht onderdeel is van het nieuwe rij-examen.

Waarom werkt de Rijopleiding in Stappen met handelingsscripts?

De scripts zijn ontwikkeld om de verkeerstaak te vereenvoudigen. Een script is een set van regels die de basis vormt voor de oplossing van een verkeerssituatie. Zo zijn er handelingsscripts die beschrijven hoe je een kruispunt moet oversteken, hoe je afslaat enzovoort. Een groot voordeel van het werken met handelingsscripts is dat je rij-instructeur en/of de examinator veel preciezer kan aangeven waar je als leerling in de fout gaat. ‘Bij de kruispuntscan vergeten in de binnenspiegel te kijken’ is veel duidelijker dan de opmerking ‘niet goed gekeken’. Met andere woorden: je rij-instructeur, examinator en jijzelf begrijpen elkaar beter omdat jullie dezelfde taal spreken. Bovendien zijn de scripts een handig hulpmiddel om je rijlessen thuis voor te bereiden, waardoor je je tijd tijdens de rijlessen effectiever kunt besteden.

Waarom moet je in de Rijopleiding in Stappen huiswerk maken en hoeveel tijd kost dat?

Deze methode sluit aan bij de huidige moderne onderwijsmethodes. Bovendien kun je je rijlessen thuis voorbereiden. Daardoor zijn de praktijklessen effectiever. Je instructeur hoeft dan niet eerst de theorie uitgebreid te doorlopen voordat hij begint aan het praktijkgedeelte van de rijles. Door deze actieve zelfwerkzaamheid kun je als leerling zelf de duur van je rijopleiding verkorten. Een voorbeeld van huiswerk in de Rijopleiding in Stappen is het aanleren van handelingsscripts, of het voorbereiden van een zelfstandig uit te stippelen route.Het aantal uren dat je aan huiswerk besteedt, bepaal je zelf. De resultaten van de proeven geven geen concrete getallen over het aantal uren dat is besteed aan huiswerk. Wel geeft tachtig procent aan huiswerk zinvol (tot heel zinvol) te vinden.

Is theorieles onderdeel in de RIS?

Ja. Bij de Rijopleiding in Stappen zijn praktijk en theorie geïntegreerd in de rijopleiding. Hiervoor zijn speciale leermiddelen in ontwikkeling, waaronder een werkboek voor de leerling en digitale leermiddelen. .naar boven 05. Kun je zakken voor een toets? Nee, je kunt niet zakken voor een toets. Als het resultaat niet voldoende is, krijg je gericht advies om de resultaten voor de volgende toets(en) te verbeteren. Je instructeur en/of examinator geven daarvoor tips.

Wie neemt de toetsen af?

Een rij-instructeur neemt de toetsen af na de eerste en tweede module. De toets na de derde module neemt een examinator van het CBR af. Na de laatste module volgt het praktijkexamen.

Wat is het slagingspercentage van de RIS?

Het gemiddelde slagingspercentage van de Rijopleiding in Stappen is 75 procent. Bij het eerste herexamen slaagde 90 procent, bij het tweede herexamen ongeveer 98 procent en 100 procent slaagde voor het derde herexamen.N.b. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage van de R.I.S. opleiding ligt ca 25% hoger dan bij de reguliere opleiding. Een zeer belangrijk aspect hierbij is uiteraard je eigen inzet en motivatie.

Hoe lang duurt een rijles in de RIS?

Lessen in de Rijopleiding in Stappen kunnen met dezelfde duur en frequentie plaatsvinden als in een traditionele rijopleiding. Uit de proeven is echter gebleken dat het volgen van meerdere lessen per week effectiever is. Voor de lengte van een rijles kan ook een uur worden aangehouden zoals in een traditionele rijopleiding. Maar uit de proeven is gebleken dat langere lessen (anderhalf uur in plaats van 1 uur) effectiever zijn.

Hoeveel kost een Rijopleiding in Stappen?

De kosten van een Rijopleiding in Stappen zijn gelijk aan die van een traditionele rijopleiding met Tussen Tijds Toets (TTT).


Kijk voor meer info over de R.I.S. opleiding en het CBR op www.rijopleidinginstappen.nl

Aanmelden voor Rijopleiding in Stappen